REGULAMIN ZAJĘĆ JOGICZNYCH STUDIA AKTYWNEGO RODZICA

 
 1. Zajęcia prowadzone są na poziomie ogólnym i nie zastępują rehabilitacji. Przystąpienie do zajęć następuje po wypełnieniu formularza osobowego i po zapoznaniu się z regulaminem. Odmowa udzielenia informacji o stanie zdrowia dziecka lub ich zatajenie oraz odmowa podpisania niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z odmową udziału w zajęciach.
 2. W przypadku jakichkolwiek schorzeń dziecka, rodzice są zobligowani do uzyskania opinii Prowadzącego zajęcia, a na jego prośbę do uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach ogólnorozwojowych / jogi.
 3. Opiekunowie mają obowiązek zgłosić Prowadzącemu aktualne dolegliwości dziecka przed rozpoczęciem się zajęć (np. pogorszone samopoczucie, urazy). Studio Aktywnego Rodzica nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie się lub zaostrzenie się chorób / dolegliwości / stanów psychofizycznych klasyfikowanych jako nieprawidłowe, na które dzieci mogły cierpieć przed rozpoczęciem udziału w zajęciach ani za powstanie dolegliwości wynikających z niedoinformowania Prowadzącego o ewentualnych schorzeniach.
 4. Jogę ćwiczymy boso i w wygodnym, nie krępującym ruchów ubraniu. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć biżuterię oraz zegarek. Do sali nie należy także wnosić produktów spożywczych ani napojów.
 5. W trakcie trwania zajęć należy zachować ciszę, by nie rozpraszać współuczestników.
 6. Każdy uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty, rodzic/opiekun zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
 7. Każde zajęcia przebiegają wg swoistego harmonogramu, w związku z czym niezwykle istotne jest punktualne przybycie na zajęcia oraz nie wychodzenie z sali przed ich zakończeniem. Osoby spóźnione nie mogą uczestniczyć w zajęciach, które się już rozpoczęły.
 8. Po zajęciach sprzęt oraz wykorzystywane pomoce powinny zostać odłożone na właściwe miejsce.
 9. Każdy uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego regulaminu.

Regulamin płatności

 1. Karnet wykupiony na 5 tygodni obowiązuje tylko i wyłącznie w danym cyklu zajęć.
 2. Niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi pieniędzy, ani przeniesieniu opłaty na kolejny miesiąc/cykl zajęć
 3. Płatności należy dokonać przed zajęciami u prowadzącego za całość trwania 5-tygodniowego cyklu.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

banner